نام کانال: جوک های خفن

توضیح: گلچین جوک های باحال

نوع: متفرقه

ایدی: mamehabad

 https://telegram.me/mamehabad