نام کانال: دلنوشته

توضیح: عکس نوشته عاشقنه

ایدی: Delnevashtee

تاریخ ثبت: جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۸

https://telegram.me/Delnevashtee